Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 22 de juny de 2021.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.    Proposta. 

  2. Aprovació, si escau, de la proposta de “Protocol de la Universitat de València per a l’actuació i resposta davant l’assetjament sexual per raó de sexe i altres assetjaments discriminatoris”. Proposta  Text aprovat

  3. Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació del Personal d’Administració i Serveis per a l’any 2021. Proposta Text Aprovat

  4. Torn obert de paraules.