Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 5 de novembre de 2021.

 ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.   Proposta

2. Proposta d'acord per a l'aportació de fons al Pla de Pensions de la Universitat de València.  Proposta    Text aprovat

3. Proposta d'acord per a complementar el subsidi d'incapacitat temporal del personal funcionari inclòs en el règim de mutualisme administratiu.   Proposta    Text aprovat

4. Proposta de modificació de la normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals.    Proposta    Text aprovat

5. Torn obert de paraules.