Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

VACAPAS Estiu 2022

  • 1 abril de 2022
VACAPAS 2022 PASQUA

Obert el terminini del Programa d'Intercanvi d'Allotjaments 2022 en la seua convocatòria d'estiu.

VACAPAS - Estiu 2022

El Programa d'Intercanvi d'Allotjaments Universitaris entre universitats és una iniciativa social sorgida l'any 1984 per al Personal d'Administració i Serveis, consistent en la utilització dels Col·legis Majors, Residències Universitàries o Allotjaments diversos, facilitats gratuïtament per les Universitats per al gaudi de part de les vacances d'aquest personal. 

La gestió d'aquest Programa es dirigeix i organitza a través de la Comissió d'Intercanvi d'Allotjaments Universitaris per al PAS (CIAU-PAS), comissió formada pel conjunt d'Universitats que disposen d'una oferta que reuneix les condicions establides per aquesta.

L'esperit de la CIAU-PAS és universal i està oberta a la inclusió de totes les Universitats, públiques o privades, tant d'àmbit nacional com internacional, sempre que la seua oferta tinga els requisits mínims de confortabilitat que s'exigeix en el Reglament que la CIAU-PAS va aprovar per a dotar-se d'un mínim ordenament normatiu que facilite i regule el seu funcionament. 

Posteriorment, i de manera interna, cada Universitat estableix la seua gestió, tramitació i distribució de les places que li puga correspondre. A aquest efecte, la Universitat de València publica el seu Programa anual amb detall de l'oferta, fases i condicions per a l'accés a aqueixes places intercanviades. 

Enguany no és una excepció i la Universitat de València ha tornat a apostar per la continuïtat del Programa en les seues convocatòries de Setmana Santa i estiu. 

La situació sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat un gran esforç d'organització i coordinació per part de les 14 universitats que encara formem part de la CIAU-PAS. En aquest context és important agrair a les institucions mantindre un programa pròxim a 40 anys d'història. 

Igualment, al personal gestor pel seu doble treball de requerir a les seues institucions una continuïtat i el posterior desenvolupament de la gestió administrativa que comporta. 

I finalment a vosaltres/as, el personal destinatari del Programa, que heu esperat amb paciència la seua posada en marxa en aquest moment d'incertesa i dubte sobre com, quan i de quina manera es podrà viatjar.
Aqueixa incertesa ens dibuixa un Programa parcialment diferent a altres anys. Entre altres, tenim canvis en el seu procediment, en el seu entorn de gestió, o en la seua visibilitat en mitjans electrònics. Però la principal diferència que trobareu serà el desconeixement del nombre de places que disposem en cada data i destí. 

L'experiència de l'any passat, amb moltes baixes i absències d'última hora, ha portat a la quasi totalitat d'Universitats a un model d'intercanvi on no es concreta el nombre de places fins a conèixer la demanda real en cada destí.

Això ens ha obligat a tancar una oferta mínima, un conjunt de dates i destins amb un nombre de places bàsic que garanteix la realitat d'aqueixa oferta, però no el seu volum.

Finalitzat el procés administratiu en cada universitat, aqueix nombre de places podrà augmentar en la mesura que la demanda i disponibilitat interesse a totes dues Universitats.

Finalment, a causa de la situació sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, poden dictar-se restriccions de mobilitat dins de l'Estat espanyol. Els desplaçaments a qualsevol localitat de destí d'aquest Programa d'Intercanvi poden ser objecte de prohibició per les autoritats competents, no fent-se responsable la universitat, siga emissora o receptora, de les despeses de transport o qualsevol altre derivat que poguera sorgir per la concessió d'un destí.

 

Més informació a la nova web del VACAPAS: https://www.uv.es/vacapas

Termini de presentació de sol·licituts: del 29 de març al 30 d'abril

 

 

 

CGT-UV