Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Promocions PDI: Acords Mesa Negociadora 14 desembre 2017

  • 20 diciembre de 2017
Logo CGT

Les organitzacions sindicals presents en la Mesa Negociadora de la Universitat de València (CCOO, UGT, STEPV-Iv i CGT), en la reunió celebrada el dia 14 de desembre, han arribat amb l’equip rectoral a diferents acords en matèria d’estabilització i promoció del PDI.

En primer lloc, s’han concretat els acords als que havíem arribat el passat mes de juny per a ordenar les promocions de dos anys, 2017 i 2018. Com a resultat d’aquesta estratègia, que ha fet possible la convocatòria d’un nombre elevat de places durant aquest any (totes elles ja finalitzades), les places disponibles per a 2018 arribaran a una xifra molt important (321), suma de la taxa de reposició (206) i de la promoció interna (115). L’Oferta Pública d’Ocupació de PDI 2018 distribueix aquestes places de la següent manera:

  • 20 TU i 11 CD per a l’estabilització del personal investigador doctor que haja finalitzat el programa Ramón y Cajal.
  • 25 TU i 70 CD per a l’estabilització del professorat Contractat Doctor interí o que passe a situació d’interinitat fins al 31 d’agost de 2018 per finalització del contracte d’Ajudant Doctor durant el curs 2017/18.
  • 44 TU per a la promoció de tot el professorat Contractat Doctor acreditat fins a 31/8/2017.
  • 7 TU per a l’estabilització del professorat Associat, d’acord amb el Pla de l’any 2009.
  • 10 TU i 10 CD per a l’estabilització del professorat Ajudant Doctor que finalitze el seu contracte entre l’1 i el 30 de setembre de 2018.
  • 9 TU per atendre necessitats estructurals de plantilla.
  • 115 CU pel torn de promoció interna per afavorir la promoció del professorat Titular d’Universitat acreditat.

Aquesta oferta de places permet l’estabilització de tot el professorat Contractat Doctor interí i del professorat Ajudant Doctor que finalitza el seu contracte fins el 30 de setembre de 2018, la funcionarització de tot el professorat Contractat Doctor actualment acreditat a TU, la promoció d’un nombre important de professorat TU a CU i la reactivació del programa d’estabilització del professorat Associat acreditat a TU.

En segon lloc, també s’han aprovat els criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València per curs 2018/19 El més destacat d’aquests criteris és que els AD que finalitzen contracte a partir d’ara podran accedir directament a la plaça de promoció (CD o TU, segons la seua acreditació) sense necessitat de passar prèviament per la situación de CD interí i el corresponent concurs (només en el cas que legalment no es puga convocar la plaça, es passaria transitòriament a la interinitat fins a la realització del concurs definitiu).

D’altra banda, s’ha acordat també que tots els AD que finalitzaran els seus contractes entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 d’agost de 2019 tindran garantida la promoció a CD o TU, segons la seua acreditació, de forma que hem aconseguit assegurar la seua estabilització també per al proper curs.

A més a més dels bons resultats aconseguits en la negociació d’aquesta promoció, cal subratllar que aquestes xifres garanteixen també que l’oferta de places de promoció per a l’any 2019 podrà ser molt elevada (de l’ordre d’unes 200 places, com a mínim, més la promoció interna), amb la qual cosa està totalment garantida l’estabilització dels AD que finalitzen contracte el proper curs, la promoció dels acreditats a CU pendents de promocionar i un ampli marge per a oferir places als futurs acreditats a TU i CU, entre altres objectius.

Le seccions sindicals presents en la Mesa Negociadora (CCOO, UGT, STEPV-Iv i CGT) valorem molt positivament aquests acords, que permeten superar alguns dels  efectes més negatius de les polítiques de retallades. Volem remarcar també que són el resultat de les nostres propostes i de l’intens treball que han realitzat els nostres Sindicats, amb el Rectorat, els diferents col·lectius i el conjunt del PDI de la Universitat, per tal d’aconseguir fer-los efectius.

D’altra banda, durant la negociació d’aquests acords hem remarcat que de cara la futur cal resoldre algunes qüestions que afecten el PDI i que considerem prioritàries, com ara: la resolució de la greu situació del professorat Associat, la dotació de noves places d’Ajudant i Ajudant Doctor per tal de garantir les mancances de professorat en molts departaments i la renovació de les plantilles, així com la necessitat d’aplicar mesures que possibiliten una millor conciliació entre la vida personal i familiar i les exigències de la carrera acadèmica, per tal d’evitar situacions de desigualtat.

Els Sindicats que hem aconseguit aquests acords (CCOO, UGT, STEPV-Iv i CGT) volem  subratllar que han de ser valorats per tots els col·lectius en funció del resultat conjunt que generen, molt més enllà dels efectes particulars i a curt termini. Volem finalment transmetre a tot el PDI un missatge de futur i una voluntat de transformació del model universitari i de continuar treballant en defensa d’una Universitat veritablement pública i de qualitat.

 

 

 

CCOO      UGT      STEPV-Iv       CGT

 

 

 

 

Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es