Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

.
.
.

Cartel Jornades contra les violències contra les dones

 

 

 

 

 

 

La violència masclista és un greu problema social al que difícilment estem sabent donar resposta. Si bé s'ha avançat molt en aquesta matèria en les últimes dècades, la veritat és que la violència cap a les dones no disminueix dràsticament, tal com seria desitjable, sinó que fins i tot en certs segments (p.i. adolescència), tendeix alarmantment a incrementar-se.


Les explicacions a aquest fenomen són múltiples i tenen el seu origen comú en una societat capitalista i heteropatriarcal que marca i condiciona la cultura d'homes i dones des de la infància a través de diferents mites, creences, estereotips, rols, patrons desitjables i no desitjables de conducta, etc. En els últims temps la publicitat i els mitjans de comunicació s'han convertit en un dels principals transmissors d'aquests valors i conductes, que hem arribat a normalitzar a causa de l'excés d'exposició als mateixos.

 

 

 

 

 

 

El Taller sobre Violències i Mitjans de Comunicació pretén visibilizar, a través d'exemples coneguts i habituals, quins són les principals formes de violència contra les dones que se'ns transmeten com a normals i que interioritzem i reproduïm, mostrant les conseqüències nocives que comporta en les nostres vides i com aqueix bombardeig constant ens deixa en una situació de vulnerabilitat davant la violència masclista. Pretén, d'aquesta manera, aportar eines que ens permeten percebre les violències més habituals a les quals ens veiem sotmeses per a poder així protegir-nos d'elles. Alhora aposta per un canvi en les maneres de fer publicitat i comunicar, mostrant exemples de bones pràctiques.

 • Sensibilitzar sobre la importància que la publicitat i els mitjans de comunicació tenen en la transmissió de rols i estereotips sexistes i en la normalització de les múltiples violències contra les dones.
 • Promoure la capacitat d'anàlisi per a detectar quan i com actuen aqueixes violències i les conseqüències que tenen en la vida d'homes i dones.
 • Promoure alternatives no violentes i no sexistes en les maneres de comunicar, que motiven el canvi personal i de la societat en el seu conjunt.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Mostrar com la publicitat i els mitjans de comunicació actuen com a poderosos transmissors d'estereotips sexistes i violències contra les dones.
 • Visibilizar les principals formes de violència contra les dones que transmeten la publicitat i els mitjans de comunicació.
 • Visibilizar com operen aquestes maneres de violència en les nostres vides i les conseqüències que comporten.
 • Incitar la capacitat d'anàlisi com a mètode de protecció davant les violències a les quals ens veiem exposades.
 • Oferir exemples de bones pràctiques com a alternativa al canvi en les maneres habituals de comunicar.

Fitxa del Taller

 

El Taller sobre Violències contra les Dones visualitza les més habituals i subtils formes de violència que patim les dones al llarg de la nostra vida, seguint la cronologia en les quals aquestes apareixen segons la nostra edat (infància, adolescència, maduresa). Estableix d'aquesta manera múltiples causes que expliquen per què som vulnerables davant la violència masclista, alhora que proposa, per a cada violència detectada, una resposta feminista d'apoderament i ruptura amb el motle que se'ns mostra.

 • Sensibilitzar sobre els diferents orígens de la violència masclista, mostrant que no és únicament una, sinó múltiples, les violències que patim les dones al llarg de la nostra vida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de no mantenir els mites, estereotips, rols, etc., que estan relacionats amb els diferents tipus de violència i ens deixen en una posició de vulnerabilitat cap al maltractament.
 • Sensibilitzar sobre la importància que l'acció i la implicació individual tenen en el conjunt, motivant el canvi personal.
 • Promoure estratègies de canvi i apoderament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Mostrar diferents tipus de violència masclista que patim les dones al llarg de les nostres vides
 • Mostrar com aquests tipus de violència estan relacionats entre si i funcionen en conjunt, arribant en la seua última etapa a la violència física i l'assassinat
 • Oferir respostes alternatives feministes d'apoderament davant les situacions de violència mostrades

Fitxa del Taller