University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 20 de setembre de 2022.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Proposta
  2. Aprovació, si escau, dels barems dels sistemes selectius dels processos d’estabilització (Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació de PAS de 2022). Proposta    Text Aprovat
  3. Torn obert de paraules.