University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

 Convocatòria Mesa Negociadora dijous 26/01/2018 anul·lada

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. TEXT.

2. Proposta d’acord de barems per la provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València.TEXT.

3. Torn obert de paraules.

 

CGT-UV

 

Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es