University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora dimatrs 25 de setembre

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2.- Ampliació de la Oferta Pública d’Ocupació 2018 –PDI. TEXT.

3.- Oferta Pública d’Ocupació 2018 - PAS

4.- Torn obert de paraules

SUSPESA PEL PRESIDENT DE LA MESA A PETICIÓ DE DUES SECCIONS SINDICALS

 

Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es

 

CGT-PV UV