University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora dimecres 18 d'abril 2018

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. TEXT.

2. Modificació del Reglament de Selecció del PDI de la UV per a incorporar la possibilitat de perfil docent i/o investigador i especificar les característiques del perfil docent. TEXT.

3. Proposta de readscripció de sis places de TU previstes per a la promoció del professorat contractat doctor per al curs 18/19. TEXT.

4. Proposta per a la reducció de jornada laboral per a majors de 60 anys (punt inclòs a proposta de STEPV). TEXT.

5. Torn obert de paraules.