University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora dimecres 16/05/2018.

 

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. TEXT.

2. Aprovació, si escau, de modificació de la Normativa sobre dedicació docent del personal docent e investigador a temps complet de la Universitat de València. TEXT.

3. Torn obert de paraules.

 

 

 

 

Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es