University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora dimecres 4 de juliol

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. TEXT.

2.- Aprovació, si escau, de l’acord per a regular les percepcions meritades per antiguitat deixades de percebre com a conseqüència de la situació d’incapacitat temporal i altres situacions de suspensió de la relació laboral. TEXT.

3.- Aprovació, si escau, de l’acord de reconeixement del permís retribuït de gestació en la setmana 37 de l’embaràs. TEXT.

4.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 1/2018. TEXT. Memória justificativa.

5.- Torn obert de paraules.

 

 

 

Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es

 

CGT-PV UV