University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

L'explotació laboral en la universitat: la plusvàlua acadèmica i els abusos al personal investigador en formació

  • May 24th, 2022
Image de la noticia

La Coordinadora d'Investigació i Universitats de la CGT, conformada per seccions sindicals de tot l'Estat ha elaborat un comunicat, que resumim a continuació, per a donar suport a la denúncia del personal investigador en formació davant les situacions d'abús, assetjament i explotació patides durant els seus anys de tesis a les mans de qui les dirigix, persones investigadores principals i altres càrrecs superiors.

Han eixit a la llum alguns reportatges publicats recentment en premsa que mostren com aquests abusos són, lamentablement, una pràctica estesa en l'àmbit de la investigació espanyola. Una pràctica que, no obstant això, ha estat silenciada i invisibilitzada durant molt de temps pel risc que suposa una denúncia per a la carrera professional, però també per la complicitat, a vegades ratllant el mafiós, de departaments i grups d'investigació. Aquestes males pràctiques han arribat a normalitzar-se per part de l'estructura acadèmica, que internament les ha considerades com una conseqüència inevitable de la dinàmica investigadora. Però gràcies a denúncies i victòries com la del nostre company, aquestes males pràctiques comencen a veure per fi la llum.

La producció científica a Espanya se sosté gràcies al treball invisible, poc o gens reconegut i sovint mal pagat, de milers de doctorandes i joves investigadores. Cuidar-les hauria de ser tasca prioritària del sistema públic de ciència, perquè cuidar a les joves investigadores és cuidar la investigació pública, de la qual totes, abans o després, ens beneficiarem. Per a això són necessaris més recursos per a finançar els projectes i per a pagar personal, però també la implantació de mecanismes de vigilància, una major i millor inspecció laboral i la creació d'organismes garantistes de denúncia. També necessitem més cultura de la col·laboració, del reconeixement mutu i del respecte, i menys de la ideologia liberal de la competitivitat extrema i de l'acumulació de capital científic, ideologia que desgraciadament està molt assentada en les nostres universitats.

A més, precaritzar i mercantilitzar la investigació dels centres públics suposa una tremenda irresponsabilitat social en l'actual context d'insostenibilitat ecològica i social. Per contra, ens urgeix preguntar-nos, -tal com va fer el col·lectiu Rebel·lió Científica (Scientist Rebellion) en la vaga científica i acadèmica que van convocar el mes d'abril passat, coincidint amb la publicació de l'última part del Sisé Informe d'Avaluació de l'IPCC2 -, pel sentit que té continuar investigant o ensenyant, com si res estiguera ocorrent, sabent que el nostre planeta i la humanitat s'enfronten en els pròxims anys a un col·lapse sistèmic massiu en forma d'emergència climàtica. Hem de preguntar-nos per la nostra responsabilitat en aquesta història.

La mecànica del sistema d'explotació en la universitat: la plusvàlua acadèmica La situació del personal investigador es troba subjecta a un sistema d'explotació acadèmica abusiva, on la relació entre investigador en formació i investigador principal porta a pràctiques que voregen, fins i tot, la frontera del delicte. Són molt freqüents pràctiques com la correcció de treballs de fi de grau o de màster per part del personal investigador en formació (que són responsabilitat de la persona investigadora principal) o haver-se de donar d'alta com a autònom per part d’aquest personal en formació per a poder participar en projectes d'investigació. L'elaboració del qual recau sobre ells, però que signa la persona investigadora principal, normalment el catedràtic o catedràtica, que s'aprofiten de molts dels productes de la investigació. Es tracta d'una divisió del treball que reforça un sistema d'explotació en el qual, d'una banda, el personal investigador principal es val dels seus contactes i del seu coneixement previ i, per un altre, el personal en formació realitza la major part del treball material. Aquest treball és la font de la plusvàlua, que nodreix el currículum de l'investigador principal i que assentisca una explotació acadèmica abusiva que pateix el personal investigador en formació. En general, aquesta explotació, no ix a la llum per temor a represàlies, amb la qual cosa, les víctimes d'aquests abusos acaben per assumir el sofriment. Aquesta resignació forçada fa que en moltes ocasions quede afectada la seua salut mental. De fet, ja hi ha estudis que mostren que els qui s'embarquen en la tasca d'escriure una tesi en aquest país tenen sis vegades més probabilitats de tindre problemes mentals que la població general. Aquests problemes no s'enfoquen com un risc social o professional sinó que es consideren com un assumpte personal.

Des d'aquesta Coordinadora posem a disposició les nostres seccions sindicals tant a aquelles companyes que vulguen denunciar un cas de males pràctiques com a aquelles que simplement vulguen comptar amb un suport sindical durant la seua vida professional.

L'objectiu de CGT és garantir una carrera investigadora en condicions laborals i de salut mental dignes, i és amb aqueix objectiu amb el qual ens guiem en la nostra lluita sindical. És per això que no ens tremolaran les mans a l'hora de denunciar públicament qualsevol cas d'explotació, assetjament o abús en l'àmbit de la investigació.

  • COMUNICAT Coordinadora d'Investigació i Universitats de CGT. Enllaç
  • ARTICLE publicat el 03/04/2022 "La victoria de un doctorando sobre su director de tesis: la universidad reconoce que se aprovechó de su trabajo" (eldiario.es). Enllaç
  • ARTICLE publicar el 04/04/2022 "Trabajo gratis, coacciones y abuso laboral: las irregularidades que sufren los doctorandos de sus directores de tesis" (eldiario.es). Enllaç