University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Canvis al permís de paternitat i maternitat 2019

  • March 8th, 2019

El 7 de març s'ha publicat al BOE el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Podeu consultar el text al següent enllaç

A més de mesures que modifiquen els Plans d'Igualtat en empreses i altres destinades a fer front a la bretxa salarial  cal destacar l'ampliació progressiva del permís per al progenitor diferent de la mare biològica ("permís de paternitat")

Quant als empleats públics es contempla a l'apartat 4 de l'article 3 que afegeix una disposiciò transitòria novena al EBEP

  • Al 2019 el permís serà de 8 setmanes (de les que 2 inmediataments posteriors a la data de naixement i la resta si ambdos progenitors treballen quan es considere -amb periodes mínims d'una setmana- fins que el menor tinga 1 any)
  • Al 2020 serà de 12 setmanes (4 desprès de la data de naixement)
  • Al 2021 serà de 16 setmanes (6 desprès de la data de naixement) 


Encara que el decret entra en vigor el 8 de març entenem (el text no és clar) que totes les disposicions relatives a l'ampliació del permís no seran d'aplicació fins 1 d'abril

Aixi mateix el pagament d'aquest permís podria endarrerir-se si no es gaudeix de forma ininterrompuda.

Finalment recordar que aquest Decret ha de ser convalidat per la Diputació Permanent de les Corts Generals.
 


8 de MARÇ

PERQUÈ SI NOSALTRES PAREM ES PARA EL MÓN.
 

 


CGT-PV Universitat de València