University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Què es?

“La Confederació General del Treball (CGT) és una associació de treballadors i treballadores que es defineix anarcosindicalista, i per tant: de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària.” Article 1 dels Estatuts de la CGT.

El primer que hem de dir és que som una organització de persones que tractem de canviar una societat que no ens agrada per desigual, injusta, autoritària i, la majoria de les vegades, irracional. 

No som les úniques persones disposades a canviar les coses a millor. El que ens diferencia d'unes altres, sobretot,  són els mitjans per a aconseguir-ho. Ens reclamem de la tradició llibertària, anarquista; per això parlem i tractem de fer possible l'assemblerisme, l'autogestió, és a dir, el que cada persona siga capaç de resoldre els seus problemes i necessitats; el suport mutu, quan la força pròpia no és suficient; l'acció directa per a solucionar sense intermediacions els nostres problemes; l'autonomia respecte de partits i esglésies; el respecte a les diferents opinions que conviuen en l'organització, i la voluntat realment transformadora d'aquesta societat injusta.