Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 25 de juliol de 2022.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Proposta.
  2. Creació de la Comissió Negociadora del IV Pla d'Igualtat de la Universitat de València. Proposta    Text Aprovat
  3. Torn obert de paraules.