Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 01 de desembre de 2021.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Proposta.
  2. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2022. Proposta. Text aprovat. Almanaque
  3. Torn obert de paraules.