Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 4 de març de 2020.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

  2. Aprovació, si escau, de la distribució de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2020 per a Personal docent e investigador de la Universitat de València. Proposta   Text aprovat

  3. Aprovació, si escau, dels criteris per al desenvolupament de la carrera docent del Personal docent i investigador de la Universitat de València aplicables per al curs 2020/2021. Proposta   Text aprovat

  4. Aprovació, si escau, d’acords en matèria de sistemes selectius del Personal d’administració i serveis de la Universitat de València

  5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la RLT 1/2020 del Personal d’administració i serveis de la Universitat de València. Text aprovat  Cost pressupostari

  6. Torn obert de paraules.