Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 1 de juny de 2020.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. Esborrany

  2. Condicions laborals del PAS i del personal de suport a la investigació de la Universitat de València durant el període de desescalada. Proposta 1   Proposta 2    Text aprovat

  3. Torn obert de paraules.