Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

28 d'octubre. Convocada vaga d'Administracions Públiques

  • 20 d’octubre de 2021
Image de la noticia

Intersindical, COS i CGT convoquen, al País Valencià, vaga general el 28 d'octubre en totes les administracions públiques.

Convocatòria de vaga en el sector públic valencià.

Acord Serveis Mínims per a la vaga del 28O en la Universitat

El 16 d'octubre de 2021, ha sigut presentada formalment la convocatòria de vaga davant l'autoritat laboral per Intersindical Valenciana, COS i CGT. 

L'àmbit de personal, funcional i territorial de la declaració de vaga afecta a l'Administració General de l'Estat, Administració Autonòmica de la Comunitat Valenciana, Administració Supramunicipal (Diputacions), Administració Local, Agències Públiques, Empreses Públiques, Entitats de Dret Públic i Universitats. En definitiva, a les Administracions Públiques presents en l'àmbit territorial del País Valencià i al seu sector públic instrumental. Afectarà a tots els treballadors i treballadores de tots els àmbits sectorials públics, siga com siga la modalitat de la seua relació laboral, funcionarial, estatutària, laboral, indefinits no fixes, etc.

L'objecte de la vaga és exigir la fi del problema de temporalitat en les relacions laborals i administratives en les administracions públiques. Raó per la qual es reivindica:

  1. La modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic per a establir sancions en les Administracions que abusen en un futur de la temporalitat. Aquesta sanció ha de ser prou dissuasiva com per a previndre l'abús i alhora protectora dels drets laborals del personal víctima d'aquestes pràctiques, seguint les recomanacions de la Directiva Europea 1999/70/CE i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE); la qual cosa passa necessàriament per la consolidació o fixesa d'aquest personal.
  2. Introduir modificacions legals i normatives que permeten la consolidació de l'ocupació del personal que actualment es trobe en situació d'abús de la temporalitat. Aquesta segona reivindicació cobra especial rellevància davant les mesures que des de l'àmbit judicial i administratiu estan emportant-se a la pràctica, totalment contràries als drets laborals del personal temporal i interí i oposades a l'esperit de la Directiva com així ha posat de manifest, en reiterades ocasions, el TJUE. Ens referim, d'una banda, a la jurisprudència del Tribunal Suprem declarant al personal en abús com a indefinit no fix en els supòsits de personal laboral i a la vinculació de la interinitat de duració inusual a la creació de la plaça o a l'amortització en el cas de personal funcionari o estatutari. Per l'altra, a la convocatòria d'oposicions massives per part de les diferents administracions que només pretenen estabilitzar les places i no a les persones, prescindint de qualsevol consideració cap a les persones víctimes de l'abús; perquè, com diu el TJUE, no tenen caràcter sancionador, ni garanteixen l'estabilitat de l'ocupació del personal afectat.

Les organitzacions convocants cridem a la vaga el proper 28-O per exigir l’estabilitat laboral de personal en situació d’abús de temporalitat, i una reducció dràstica del nivell de precarietat laboral a les administracions i al conjunt del sector públic en qualsevol de les seves formes.

Aquesta reclamació es basa en el fet de l’increment de la temporalitat de les plantilles, actualment d’un 30% (però amb xifres superiors al 50% en determinats àmbits de les administracions públiques). Molts d’aquests contractes es troben en situació de “frau de llei” en haver superat els 3 anys i haurien d’esdevenir indefinits.

La mobilització es convoca en contra del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, conegut com a “Icetazo”, per la transposició completa al nostre ordenament jurídic de la Directiva 1999/70/CE, per una sanció adequada i dissuasòria a l’abús de temporalitat per part de les administracions d’acord amb la jurisprudència europea, en defensa d’uns serveis públics dignes i de qualitat. 

Els que hi som, ens quedem!

MANIFESTACIÓ: 10 hores. Plaça d'Alfons el Magnànim

 

 

 

Llista d'enllaços: