GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Responsable del servici:
Ana C Maymó Hernando
    Tfno.: 96 3424214

El Servei científic de suport a la investigació i a la divulgació científica es crea en 2018 amb l'objectiu de donar suport tècnic als investigadors en la gestió global de projectes i ajudes d'investigació durant tot el seu cicle de vida, abastant des de l'activitat administrativa i econòmica fins a les activitats de comunicació de la investigació en coordinació i sota la supervisió de la Gerència i la Direcció, basant-se en valors de qualitat, respecte a la legislació vigent i servei als investigadors i a la societat.

Dos són els eixos entorn als quals es vertebren les actuacions d'aquest servei:

- Fomentar i donar suport a la participació dels investigadors del CIDE en xarxes i programes de finançament d'I+D+i amb èmfasi en la dimensió internacional. Té les funcions específiques de:

  • Assessorament per a la cerca de finançament de projectes, contractes i activitats complementàries d'investigació.
  • Assessorament i suport tècnic per a la sol·licitud d'ajudes a projectes i activitats d'investigació.
  • Suport tècnic en la gestió administrativa i financera dels projectes concedits

- Impulsar la visibilitat de la investigació del CIDE en el conjunt de la societat mitjançant l'intercanvi d'informació i contribuir amb això a reforçar la cultura científica de la societat. Té les funcions específiques de potenciar i donar suport en la gestió de les accions de comunicació i divulgació.